Update LMHT Thay đổi về giá skin và tỷ lệ RP

Update LMHT Thay đổi về giá skin và tỷ lệ RP

Update-LMHT-Việt-Nam

Update LMHT Thay đổi về giá skin và tỷ lệ RP – Trước ngày ra mắt máy chủ Riot cho LMHT Việt Nam, Riot Games đã có thông báo chính thức về việc thay đổi giá vật phẩm và chuyển đổi RP. Như Riot Games đã thông báo trước đây, hầu hết những vật phẩm […]