Overwatch 2

Overwatch 2 bị khiếu nại

Over 2

Cộng đồng liên tiếp khiếu nại, Overwatch 2 cuối cùng cũng có động thái giải quyết hai vấn đề lớn Dù đạt được thành tích 25 triệu người dùng sau 10 ngày ra mắt thế nhưng không thể xoá mờ  dấu ấn tiêu cực mà Overwatch 2 để lại. Để xảy ra sự cố trong ngày mở […]