Game Resident Evil 4 Remake

Game Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 4 Remake

Resident Evil 4 Remake phá vỡ kỷ lục toàn series với hơn 118 ngàn người. Resident Evil 4 Remake đã phá kỷ lục người chơi đồng thời, ít nhất là trên Steam. Vào ngày ra mắt vừa qua, 24 tháng 3 năm 2023, Resident Evil 4 đã vượt qua 118.000 người chơi đồng thời trên […]