Excel

Giữ lại số Không trong Excel

Giữ số không

Cách giữ lại các số không đứng đầu khi nhập vào Excel Có một cách đơn giản để những người mới bắt đầu làm quen với Excel có thể áp dụng để giữ lại những số 0 đứng đầu trong một ô, ví dụ như 01. Để thực hiện điều này, chúng ta chỉ cần […]

Excel và những điều cần biết

keyboard EX

Những thao tác nhanh trong Exel Excel hỗ trợ rất nhiều phím tắt giúp bạn làm việc rất hiệu quả. Thay vì truy cập thanh công cụ bằng chuột, hai hoặc ba lần nhấn phím để thực hiện các chức năng quan trọng, bạn có thể sử dụng phím tắt Excel để tăng đáng kể […]