Các phím tắt nhanh

Các phím tắt nhanh trong Word

bàn phím

Tổng hợp các phím tắt trong Word mới nhất 2023 1. Sử dụng phím Ctrl+Shift. Ta có các tổ hợp phím như sau: Ctrl + Shift + A: Viết in hoa toàn bộ văn bản. Ctrl + Shift + C: Copy định dạng đoạn văn bản. Ctrl + Shift + V: Dán định dạng đoạn văn bản. Ctrl […]