Bom tấn huyền thoại tuổi thơ của thế hệ 9x sắp phát hành