Hướng dẫn sử dụng Excel

Cách dùng hàm VLOOKUP – Cách sử dụng VLOOKUP trong Excel

Cách-dùng-hàm-Vlookup

Vlookup là một hàm rất hữu dụng trong Excel. Phanmemmienphiaz.com sẽ hướng dẫn chi tiết cách dùng hàm Vlookup tới các bạn quý độc giả 1. Hàm VLOOKUP là gì – Cách dùng hàm VLOOKUP Hàm VLOOKUP được sử dụng khi bạn cần tra cứu dữ liệu trong bảng, dãy dọc và trả về dữ […]