Category Archives: Phần mềm máy tính

Cách sử dụng phần mềm IbisPaint X trên điện thoại, máy tính

Cách sử dụng phần mềm IbisPaint X trên điện thoại, máy tính. Hãy cùng Phanmemmienphiaz...

Hướng dẫn sử dụng phần mềm inkscape dễ dàng miễn phí

Hướng dẫn sử dụng phần mềm inkscape dễ dàng miễn phí. Hãy cùng Phanmemmienphiaz giải...

Cách sử dụng phần mềm OBS quay màn hình dễ dàng mới nhất

Cách sử dụng phần mềm OBS quay màn hình dễ dàng mới nhất. Hãy cùng...

Cách sử dụng phần mềm Photoshop CS6 đơn giản dễ hiểu

Cách sử dụng phần mềm Photoshop CS6 đơn giản dễ hiểu. Hãy cùng phanmemmienphi az...

Cách sử dụng phần mềm Kahoot tạo game đơn giản dễ dàng

Cách sử dụng phần mềm Kahoot tạo game đơn giản, dễ dàng trên máy tính....

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Openshot Video Editor

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Openshot Video Editor trên Window 11 như thế nào?...

Cách sử dụng phần mềm Musescore dễ dàng tiếp cận

Cách sử dụng phần mềm Musescore dễ dàng tiếp cận, hãy cùng Phanmemmienphiaz tìm hiểu...

Cách sử dụng phần mềm Canva trên máy tính đơn giản

Cách sử dụng phần mềm Canva trên máy tính đơn giản, sau đây hãy cùng...

Excel và những điều cần biết

Những thao tác nhanh trong Exel Excel hỗ trợ rất nhiều phím tắt giúp bạn...

Những thao tác excel cơ bản cho kế toán và văn phòng

Những thao tác excel cơ bản cho kế toán và văn phòng Excel là một...