Category Archives: Chat GPT OpenAI

ChatGPT là gì? những tính năng và giới hạn của chat GPT

ChatGPT là gì? ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) là một chatbot trí tuệ nhân tạo được phát triển bởi OpenAI và ra mắt vào tháng 11/2022. Nó được xây dựng dựa trên các họ mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) GPT-3.5 và GPT-4 của OpenAI và đã được tinh chỉnh (một cách tiếp cận để […]

Đăng ký tài khoản chat GPT OpenAI – Hướng dẫn, nhận đăng ký

Hướng-dẫn-đăng-ký-tài-khoản-chat-GPT-OpenAI

Đăng ký tài khoản chat GPT OpenAI – Hướng dẫn đăng ký tài khoản chatGPT OpenAI – Nhận đăng ký tài khoản chính chủ giá 20k. SĐT: 0368290395 – 0869786248 Liên hệ: Facebook: https://www.facebook.com/phanmemmienphiazcom/ Zalo: 0943551521 Hướng dẫn tự đăng ký tài khoản ChatGPT chính chủ  Tự làm như sau Bước 1 : Cài VPN […]